Enmienda a los presupuestos de la Xunta, La Coruña se merece mucho más

Aunque creo que la petición de este pleno extraorinario tenía un matiz electoralista importante, sí coincido en la necesidad de reclamar más dinero para la ciudad de La Coruña en los presupuestos de la Xunta. Así, hemos votado a favor, a excepción del PP, reclamarle al Gobierno autonómico una mayor inversión en servicios públicos, políticas de vivienda y sistema educativo, así como que cumpla los compromisos adquiridos en convenios anteriores, como el que acumula una deuda de más de 5 millones de euros con la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Os dejo el video del pleno, y más abajo mi intervención.

Pleno extraordinario para hablar de los presupuestos de la Xunta

Un ano máis, a a Xunta pretende investir na Coruña e a súa comarca moito menos de do que debería, falando sempre segundo a riqueza que xera, o seu volume de emprego e a súa poboación. A inversión da Xunta, unha vez máis non é proporcional á realidade desta cidade e da súa área de influencia.

Curiosamente…ou non, as grandes competencias da Xunta que afectan á nosa cidade, como son as infraestructuras de educación e sanidade e algúns eixos de infraestructuras non teñen na Coruña tanta inversión en comparación co desembolso preparado desde a Xunta para turismo e cultura coa excusa do Xacobeo, no que está claro que o presidente da xunta basea o crecemento de Galicia.

Empezando polas infraestructuras, e por algo que aconteceu esta pasada semana…Adif ten encomendada una boa parte das infraestructuras ferroviarias, sabemolo todos, …pero resulta que a presidenta de Adif estivo esta pasada semana na coruña dicindo que non sabe nada do tren a langosteira…non debemos permitir as insuficientes aportacións as infraestructuras portuarias, son imprescindibles  para competir coas grandes dársenas internacionais nun contexto no que «o 80% do transporte del comercio mundial faise por vía marítima», non podemos permitir excusas como a desaparición de meirema para cuestionar o tren a langosteira, sabemolo desde os acordos de paris, sabemos que o carbón deixará de ser a principal mercancía. semellante tomadura de pelo de adif, de puertos del estado, da autoridade portuaria, do pp e do psoe esixe que alguén diga ‘ata aquí’…

ademais de que o único capítulo que baja en los presupuestos de Mar para 2020 es el de infraestructuras portuarias, por el litoral gallego pasan «la mayor parte» de todos los buques procedentes de Asia y que navegan con destino a los grandes puertos de Bremen, Rotterdam o Amberes, no pueden hacer escala en Galicia porque las infraestructuras no están adaptadas a la magnitud de estas embarcaciones.

Hai unha total «falta de concienciación marítima» na sociedade galega. As empresas cando exportan de Galicia a Estados Unidos non utilizan os barcos nin os portos galegos, o viño sae por Bilbao, o textil entra por Alxeciras. Para cambiar este escenario é necesario e urxente adecuar as infraestructuras» e traballar nos campos da loxística e as redes marítimas e  para isto fan falta cartos, inversión.

Unha vez arranxado o porto exterior e levada toda a actividade portuaria industrial para Langosteira, poderíase fixar un obxectivo como é que quedara toda a pesca artesanal na cidade pensando xa en facer compatible o uso artesanal da pesca e o atractivo turísitico que xeneraría económicamente unha fachada marítima con esta visión.

Un grandes retos desta cidade é, sin duda alguna,  planificar o futuro da fachada litoral e a Xunta como parte implicada ten que entender que non se pode empezar a casa polo tellado. Hoxe en día non se pode facer nada no porto, ata que non se finalice definitivamente o Porto Exterior e finalicen os procesos administrativos para que os terreos que ahora son dominio público portuario estatal pasen a ser bienes patrimoniales del estado. 

Y qué necesita para esto? poñernos dacuerdo con todos os involucrados que son goberno de españa (Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Adif) e xunta y area metropolitana… un bo exemplo é o que se fixo en Bilbao, alí a transformación xestouse desde un consorcio. Aquí habrá que darlle una estructura para crear un órgano que xestione, con propostas de técnicos expertos, un escenario económico e un equipo que xestione todo lo que dahí salga. Deberíamos de Estudar cal é a mellor forma xurídica para empezar a traballar xa nese ente público do que se fala na porposta.

Falamos do porto, pero outra das grandes débedas nestes orzamentos é por exemplo a pouca inversión que se fai na Intermodal en comparación como a que a que se vai destinar as outras estacións intermodais de Galicia. Xa sufrimos dabondo o retraso derivado da falta de entendemento no anterior mandato, así que agora é necesario avanzar máis axiña e unha vez máis para iso fan falla máis cartos que 365.000 euros.

Unha intermodal que debe ser un eixo para o transporte de viaxeiros por estrada e por ferrocarril, e que debe ser un potenciador da futura Cidade das Tic para o acceso a mesma.

Un proxecto como a cidade das TIC tamén require dun sistema de accesibilidade que facilite a conexión da cidade con todos os sus servizos, co seu futuro, ambas necesidades se complementan e a Xunta debería destinar máis recursos a estes obxetivos que traerán milleiros de empregos. Xente que quere moverse, xente que quererá vir ao universo das TIC.

As diferenzas co goberno municipal xa no son excusa para a Xunta, hai outro goberno co que xa amosou a súa boa disposición ao entendemento. Por iso non se entende que o compromiso que di ter o presidente da Xunta coa Cidade das Tic quede reflectido nunha partida común de 8,3 millóns de euros  denominada «Infraestruturas colaborativas de uso compartido de apoio industrial». O que ven sendo unha transferencia de capital a empresas privadas por parte do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), co obxetivo de mellorar o sistema productivo.

Di a xunta que a cuantía total que se destinará a la Ciudad de las TIC dependerá do proxecto concreto da iniciativa, pero segundo as previsións da universidade e do concello, a cidade das tic xa ten proxecto e estará xa en marcha o vindeiro ano. Cremos que a xunta debería estar máis comprometida co que será o catalizador que impulse Galicia como territorio pioneiro e tecnificado e xerador de milleiros de empregos.

Outra das patas coxas destes orzamentos da cidade…son moitas as necesidades dos centros educativos ademais de todo no que a proposta se expón é necesario remodelar o catálogo de profesores, dotar a todos os centros cun orientador e non só aos de más de dez unidades de primaria, os de menos ten orientación compartida ao igual que audición e linguaxe, para isto é necesario incrementar o gasto. asi mesmo hai que dotar aos centros con ordenadores mais modernos, moitos datan de mais de 10 anos, precisase tamén dotar os centros con un profesor a maiores, como existe en andalucía, unha especie de corre turnos cando falta un profesor este cubre o seu posto, e non o resto de compañeiros. Precisase tamén  dotra de eficiencia enerxetica aos centos educativos na mairoia no inverno non se cumpre a prevención de riscos laborais, como tampouco se cumpre na iluminación de aulas, correntes de aire nos pasillos, etc…en moitos centros o presuposto de calefacción non chega, nalgún centro de galicia incluso chegouse a pedir cartos aos pais para pagar a calefacción. 

É imprescindible que a xunta destine mais recursos para que se materialice a lo menos as actuacións pendentes. Se queres que un país medre non podes recurtar o presuposto en educación, a educación é a base e o pilar de todo o demáis, so os paises que invisten en educación consiguen crecer e superar as crises en todos os demais sectores. 

A Xunta inviste no que sabe que lle vai dar cartos a curto prazo, como o xacobeo, como xa mencionabamos antes, e o certo é que a educación foi perdendo calidade en todos os sentidos dende hai 20 anos debido a baixa inversión.

Moi unido a educación pensamos que vai unida a inversión en cultura, e neste senso é moi inxusta a situación que está a vivir a Orquesta Sinfónica de Galicia, unha sas mellores, senón a mellor orquesta de España que ve como dende o ano 2011 a xunta non está cumprindo co convenio polo que hai acumulada unha débeda de máis de cinco millóns de euros”,  

A aportación prevista pola Consellería de Cultura para 2020 é de 2,6 millones de euros, 300.000 menos que o comprometido no convenio asinado en 2004, deuda que se seguirá sumando a como decía os mais de 5 millones xa acumulados. 

Con estes datos,  a OSG xa anuniou que se verá forzada a restrinxir actividades do Coro, da Orquesta Xoven e do coro e orquestas infantis. 

Ademais de esixir a xunta que cumpra co seu compromiso é necesario convocar a Comisión Mixta, como acordamos no pleno de outrbro, para tratar de solucionar esta situación. 

RÉPLICA

Para esta segunda quenda quedanos sanidade, benestar, vivenda e cambio climático…Malia o aumento  anunciado do 3,1% nos presupostos de Sanidade co que semella que saimos da etapa de recurtes, o problema é que este aumento non sabemos en que se vai a materializar. 

Porque, como sucede coa Cidade das TIC, nos presupostos de 2020 non hai unha partida específica para centro de saúde de Santa Lucía, malia que xa por fin se acabaron as discrepancias en torno a este centro e xa está claro o que se quere facer. Dende a Consellería de Sanidade din que a construcción do centro está incluida nunha partida xenérica para espazos sanitarios dentro da provincia da Coruña. 

Sen embargo, a Xunta reserva dous millóns de euros para mellorar o Chuac e o proxecto do futuro hospital cando ainda non nos desvelou se fará unha ampliación do actual ou se decantará por construir outro complexo e onde. O que non lle vale para a cidade das tic valelle para aqui, porque a  Consellería de Sanidade asegurou que ainda non se tomou a decisión, pero que a mecánica presupuestaria exixe incluir unha partida dado que a intención da Xunta é que o proxecto arranque ao longo do 2020.

Non deixa de ser curioso tamén nestes orzamentos que Política Social, cunha subida do 5,9%, un dos que máis crecen nas contas da Xunta para 2020, a maior cantidade sexa para a residencia de maiores que se construirá en Eirís, cunha partida de 15 millóns de euros, e que estará financiada íntegramente pola Fundación Amancio Ortega. De feito esta é a maior inversión dos presupostos da xunta na cidade da Coruña. 

Preguntámonos cando a Xunta devolverá a esta cidade todo o que esta Fundación inviste nela.. a Fundación Amancio Ortega leva invertidos na Coruña e a súa área cerca de 60 millóns de euros. Eso que se sepa, porque hai outras aportacións de carácter social que a fundación non fai públicas.

En canto a proposta de pedirlle a Xunta que aumente nun millón de euros os fondos do plan concertado de servizos sociais, compartimos que deben de ter unha financiación axeitada os programas asistenciais que desenvolven en cordinación co concello pero tamén se fai necesario un estudio sobre estas actividades, a quen se dirixen, quenes son os seus beneficiarios e se asúa xestion economica e a adecuada. Debese simplificar e unificar os tramites e valoraciones de discapacidade e dependencia. Desde ciudadanos queremos que prevaleza a  libertade da persoa, asua integridade e valores, asi coma unha xestion eficaz e unhas prestacions de calidade fomentando os programas de vida autonoma. cremos que hai que regular e desenvolver a figura do asistente persoal como recurso do sistema para a autonomia e a atencion a dependencia para mellorar os cuidados as persoas dependentes.

Respecto a suprimir o copagamento na axuda no servizo do fogar desde ciudadanos pensamos que e preciso reducir os copagos autonomicos en toda a atención a dependencia. 

Se falamos do dereito a vivenda, cremos que a forma de afrontala subida dos alquileres é ampliala oferta, promovendo a construcción de vivenda nova e movilizando e incentivando o alquiler da vivienda vacía. Cremos que e necesario maior compromiso da xunta na promocion da rehanilitación e a vivenda pública, a consignacion de 3 millóns de euros para a promocion de vivenda no ofimatico non é nada novo como din vostedes na proposta, é necesaria maior implicación.

E por último, en canto ao fomento da eficiencia e das enerxias renovables os 750.000 euros destinados aos concellos son mais ben escasos. Por exemplo, para incentivar a producion de enerxias renovables para autoconsumo deberiamos poder deseñar esquemas favorables para a xeneracion distribuida. con estas partidas simplificar todo lo posible los tramites administrativos para las renovable sy el autoconsumo y promover una regulacion de redes cerradas de distribucion, especialmente en los policgonos industriales y comunidades residenciales no axuda para a implantacion destas fontes de enerxia en espazos comunes.

respecto aos residuos non existe unha lei autonomica de economia circular que converta os principios de reduccion, reutilizacion e reciclaxe en eixos tranversais do noso desenvolvemento economico. o obxectivo tería que ser reducir ao minimo os residuos a vertedoiros, o que se coñece como cero residuos para o vertedoiro. En ciudadanos queremos garantir que 0 100% do residuo xerado teña un tratamento previo e cumprir coas metas fixadas pola comision europea: reciclar o 65% dos residuos municipais antes de 2030, o 75% dos residuos de embalaxes antes de 2030 e reducir os depositos en vertedoiros a un maximo do 10% antes do 2030 e para iso e  necesaior unha xunta comprometida cuns presupostos que axuden a esta cidade.

Lóxicamente estes orzamentos non son os que fariamos en Ciudadanos, son os da xunta, nin tampouco esta proposta que presentan vostedes sería o proxecto económico que nos pensamos para a coruña do futuro, económica, sostible e social, pero como o máis importante é poder chegar a acordos polo ben dos coruñeses e do desenvolvemento económico desta ciudad damos o noso visto e prace a todas estas reclamaciones por seren beneficiosas para A Coruña

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: