A Coruña demuestra que la ciudad está por encima de los intereses partidistas con la aprobación inicial de los presupuestos

Primer paso para que esta ciudad vuelva a despegar, para recuperar inversiones y tiempo perdido. Esta mañana se han aprobado los presupuestos para 2020 con el apoyo también de Ciudadanos después de lograr incluir una docena de propuestas concretas para la ciudad.

Os dejo mi intervención y más abajo el video completo del pleno.

Moi bos días a todos…

Quixera empezar a miña intervención dando as grazas a todos os veciños e a os nosos afiliados que nos axudan no traballo dé grupo municipal. Tamen ao señor Lage, como representante do goberno para a negociación dos presupostos, polo seu bo talante e pola súa boa disposición dende o principio para co Grupo Mixto Ciudadanos, que malia que está conformado por un so concelleiro,  contou en todo momento con nos,tendo en conta as nosas aportacións feitas, como desde que chegamos aquí, feitas con carácter constructivo e con intención de sumar para facer desta cidade unha cidade mellor para todos, deixando de lado intereses partidistas para centrarnos no realmente importante, nos cidadáns, nos coruñeses.

Porque unha cidade como a Coruña, unha cidade que leva paralizada moito tempo, non se pode permitir seguir cos investimentos comprometidos deixando tocada a economía da cidade ou coas entidades asociativas da Coruña pendentes duns presupostos que levan catro anos sen aprobarse no seu tempo, con todo o que iso implica, e tendo en conta a labor de servizo público que realizan, que chegan moitas veces a onde o concello non pode chegar, polo que creo que debemos ter  máis respeto cara elas e coidalas como se merecen.
O que pediríamos, e intentando aprender de erros pasados, é que os seguintes presupostos empecen a negociarse con tempo suficiente para non andar ás presas como nestes últimos anos, este incluído.
E así, con tempo, poder facer aportacións que consideremos positivas para a cidade.

Nestes primeiros presupostos nos que participamos, aínda que o goberno nos deixou para o final, puidemos facer deles uns presupostos máis laranxas e  incluir más dunha decea de propostas concretas de cidade. Entre elas:

-Vaise redactar un proxecto para una senda peatonal polo borde litoral desde la Playa de Matadero hasta la Torre de Hércules, poniendo en valor uno de los espacios más hermosos de la ciudad.

-se redactará otro proyecto para o peche dos baixos do Millennium.

-Ría do Burgo…Mentres segue a inacción por parte das administracións tanto autonomica como estatal, a vontade e o coraxe dos coruñeses pode axudar e para iso conseguimos a creación dun voluntariado para limpara  aria do burgo, na sua vertente coruñesa, o concello o dotará con guantes, buzos, sacos, contenedores, transporte ata un punto limpio, seguro de responsabilidad civil y campaña de difusión para captar voluntarios.

  -una Partida específica para acondicionar os pasos de peóns con pinturas non escorregadizas, unha partida que vai a maiores do servizo de mantenemento, unha partida que xa pedimos nunha moción aprobada por unanimidade na que se acordou analizar e modernizar todos os pasos de peóns existentes na cidade e que mentres non se levara a cabo esa modernización era necesario actulizala pintura dos mesmos.

-Haberá tamén grazas a Ciudadanos unha Partida para a elaboración dun Inventario do Patrimonio municipal do Suelo. 

-Ante a cerencia de espazos deportivos nesta cidade, outra das nosas propostas é unha Partida para realizar un Estudio de las Naves industriales vací­as o abandonadas que hay en la Ciudad y como se podrĂ­a llevar a cabo un convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios para rehabilitarlas como espacios de usos deportivos mediante cesiĂ³n por un determinado nĂºmero de años.

-Outro espacio singular na coruña e pouco aproveitado é o parque de bens, un espacio que podería aportar unha atracción turísitca, ademais  de dinamización da zona e un retorno de ingresos económicos para a cidade mediante a instalación dunha tirolina xigante entre o Monte de San Pedro e o Parque de Bens. Conseguir o estudio deste proxecto é outro dos traballos realizados por Ciudadanos incluido nestes presupostos.

-Otra de nuestras propuestas es una Partida para desenvolver un plan municipal específico para mellorar a calidade de vida e combatir a soidade non desexada das persoas maiores., partida que xa vai incluida nunha Partida específica para un programa para combatir a soidade).

-Dentro das nosas aportacións está tamén unha partida específica para revisar y poner en marcha el Plan director de la Torre de Hércules, que no seu pedimos mediante unha moción aprobada por unanimidade.

_pedimos tamén unha Partida específica anual para la Ciudad de las TIC. que queda (pendiente de acuerdo UDC-Ministerio)…. 

Por último pedimos tamén Partidas especí­ficas destinadas a os Clubs deportivos que soliciten las subvenciones  por ellos mismos para el fomento de actividades deportivas, no a entidades interpuestas o asociaciones que gestionan esas subvenciones. Atendendo a esta proposta, o goberno decidiu destinar 400.000 euros a la concurrencia competitiva, pudiendo solicitar cualquier entidad o club deportivo.

Esta solución parecenos axeitada porque de feito  Xa en decembro presentamos unha moción, aprobada por unanimidade, para elaborar durante este 2020 un plan estratéxico de subvencións… pois consideramos que a través de subvencións de libre concurrencia, é como se garante a transparencia, é como se garante que todo o mundo concurra con igualdade de oportunidades.  E dende logo donde non prima esa igualdade é nalgún dos convenios asignados na area de deportes. 

Alguns dos convenios nominativos existentes seguen sendo unha sinal de estar dirixidas a dedo, cun reparto moi desigual e pouco equitativo. 

Por exemplo, segue aparecendo no anexo de subvencions, unha partida de 200.000 euros sendo o seu perceptor “ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AFICIONADO DE LA CORUÑA”,e con finalidade “Fomento de la práctica del fútbol aficionado”.

Como xa coemntamos tamén no pasado pleno ordinario de decembro, dita asociación realiza outras funciónss como a de asesoramento, xestión administrativa, organización de eventos, pero non accións directas cos futbolistas aficionados. Dita asociación non realiza funcións para a que se destina a finalidade do convenio  “Fomento da práctica do fútbol aficionado”, dita función a realizan os clubes aficionados da cidade, tanto os que forman parte de esta asociación, como los que están fuera dsta asociación.

Ademáis, esta asociación limita, polos seus estatutos, o acceso á mesma para clubes que non teñeen equipos en todas as categorías. Curiosamente, na actualidade, a mayoría dos equipos que forman parte desta asociación non poderían acceder á AFAC por encontrarse nesta misma situación.

A todo isto engadense dous problemas de transparencia e posible conflicto de intereses. Por unha parte, a representación para os trámites administrativos da entidade a ostenta, según consta na páxina web da entidade D. Carlos Piñeiro Pereira. Esta persoa realiza funcións no Concello da Coruña como asesor na Concellería de Deportes. E por outra parte, tamén segundo consta na web, o presidente dun dos clubes que pertencen á asociación, o Sporting Ciudad, presideo o propio concelleiro de deportes, D. Juan Ignacio Borrego. 

A nosa proposta que presentamos mediante enmenda é que esa partida de 200.000 euros se reparta entre TODOS os clubes de fútbol aficionado da cidade que son os que realmente realizan a función de “Fomento de la práctica del fútbol aficionado”, e que se faga seguindo o criterio de número de equipos e número de licencias que teñen os distintos clubes da cidade. Como xa coñeciamos e explica o señor interventor no seu informe debería de ir acompñaado dos cifs e cantiades a repartir entre todos os clubs, tarefa na que insisteremos no periodo de alegacións.

Por outra parte, un dos maiores tropezos cos que nos atopamos no medio desta negoción foi  a subida no recibo do IBI despois de escoitar por parte do goberno que non habería rebaixas nos impostos pero tampouco subidas xeneralizadas.

Nos, o grupo ciudadanos que participaba coas suas aportacions nos orzamentos e que sempre esiximos a baixada de impostos a los ciudadanos no podiamos permitir que esta suba indiscriminada afectase a todo tipo de contribuyentes como asi o explicamos no último pleno do ano, solicitando quie o goberno buscase mecanismos para poder axudar a compensar esa suba as familias con rentas mas bajas, familias numerosas, familias monoparentais e familias con persoas dependentes ao seu cargo. Tiñamos que dar un golpe na mesa e dicir por aquí non pasamos, se queren o noso apoio busqyen unha solución. E con ese obxectivo claro votamos en contra na comisión. 

Unha axuda para compensar a subida do recibo do IBi, se non non apoiaríamos eses presupostos. Estabamos dispostos a perder a nosas propostas pero non podiamos permitir esa suba indiscriminada. Desde a comisión ao dia de hoxe sabemos que tanto o goberno como distintos grupos da oposición  e nos mesmos estivemos traballando na busca dunha solucion e temos que dicir e recoñecer que o noso voto en contra deu o seu froito…cando se queren buscar solucións, atópanse.

Por exemplo que o sistema especial de pagos que regula la ordenanza general de recaudación establece una bonificación do 3% para los recibos que se paguen por dicho sistema antes del 31 de enero, ese plazo está pendente de poder ampliarse ata o 31 de marzo para compensar dito 3%. É máis, nos proporemos neste ano que para o 21 poida ser unha bonificación do 5%. Son moitos os cidadáns que descoñecen que poden beneficiarse de esta medida por lo que el concello debe comprometerse a lanzar una fuerte campaña institucional para publicitar este sistema y que no quede nadie sin poder acceder a esta bonificación por desconocerla.

Ademáis, como propuxemos nun pleno anterior, a creación dunha mesa de traballo, que ustedes aprobaron de moi boa gana, para el estudio de las ordenanzas fiscales que permitirá durante este año estudiar las posibles bonificaciones que se puedan aplicar en el recibo del ibi en el 21 e además  analizar el conjunto de impuestos directos e indirectos para de una manera progresiva bajar los impuestos a las familias.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: